Spreekuren van de doktersassistenten:

Voor een aantal medische zaken kunt u terecht op het spreekuur van één van onze doktersassistenten:

 • Injecties
 • Wondverzorging
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Zwangerschapstest
 • Glucosebepaling
 • Bloeddrukmeting
 • Wratten aanstippen met stikstof (om de week)
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)

Als de huisarts het aangeeft, kunt u ook een afspraak krijgen voor:

 • Hartfilmpje (ECG)
 • Gehoortest (audiogram)
 • Longfunctieonderzoek
 • 24-uurs bloeddrukmeting
 • Vaatonderzoek (enkel-arm index)
 • Slaapregistratie (OSAS)
 • Thuisregistratie hartritme

Spreekuren van de praktijkverpleegkundigen:

Alinde Roelfes is praktijkverpleegkundige. Alinde houdt spreekuren op de praktijk en legt huisbezoeken af. Afspraken bij Alinde kunt u maken via de assistente. Zij heeft spreekuren voor:

 • Astma en COPD
 • Diabetes Mellitus
 • Hart- en vaatziekten
 • Ouderenzorg en dementiezorg
 • Begeleiding bij stoppen met roken

Spreekuur POH-GGZ:

Herman Haverkamp en Leonie Kwant zijn werkzaam als praktijkverpleegkundige GGZ (POH-GGZ). De POH-GGZ begeleidt mensen bij psychosociale problemen en veel voorkomende psychische aandoeningen, zoals burn-out, angst en depressie. Herman is op onze praktijk aanwezig op woensdag. Leonie is aanwezig op donderdag en vrijdag. Vaak gaat het om slechts enkele gesprekken, maar ook als de problemen complexer zijn en u meer tijd nodig heeft, kunt u bij Herman en Leonie terecht. De huisarts kan u naar hen verwijzen.