Welkom bij

Huisartsenpraktijk Hoornsemeer

Schaaksport 132
9728 PG Groningen
050-5276700
Spoed 050-5267179
Receptenlijn 050-5279922
Buiten kantooruren
(uitsluitend spoedgevallen)
Doktersdienst Groningen
0900-9229